top of page

Kontingent

Kontingent er kr 700 for første medlem (hovedmedlem) og kr 400 for øvrige medlemmer i samme firma.

Innbetales til:

Progress Brukerforening v/ Simon Haugsten Hansen,
Piggsoppveien 1H, 2016 Frogner

Kontonummer 6138.05.92079

Merk betaling med navn på medlemmer 

bottom of page